ציפורים

2006

ציפורים הוא מחזור של תשעה ריקודים ( וריאציות) המבוססים כולם על הרצף הסיפרתי 

שחפים