פרסומים

ספרי קומפוזיציה ומחקר

 ספיר תרצה | אורלי יעקב. (2016). בעקבות ציירים סוויטה של שניים עשר ריקודים. ווריאציות לפי מוטיבים מתוך תמונות של ציירים. הוצאת המרכז לחקר כתב תנעה ומחול, מכללת סמינר הקיבוצים.

הריז גון | ספיר תרצה. (2015). גוף ומרחב ספר עיון עם דוגמאות לכתיבה ותנועה בנושאים התיאורטיים של התפתחות התיווי של גוף ומרחב בכתב תנועה אשכולוכמן. הוצאת המרכז לחקר כתב תנועה ומחול, מכללת סמינר הקיבוצים.

ספיר תרצה | עלדור נירה.(2014). רישומי אש מחקר השוואתי בין הריקודים אור ואשואש קטנה‘ (וריאציה) הכולל וריאציות לימודיות. הוצאת המרכז לחקר כתבי תנועה ושפות מחול מכללת סמינר הקיבוצים ומכון מופת.

ספיר תרצה | עופר שלומית (2013). מועדים למחולריקודי חג בראש השנה עד שבועות. הוצאת מכון מופת והמרכז לחקר כתבי תנועה ושפות מחול מכללת סמינר הקיבוצים.

ספיר תרצה, עלדור נירה; (2011). קולות של נופים מחקר השוואתי של 12 ריקודים מתוך האסופה, נופים. הוצאת המרכז לחקר כתבי תנועה ושפות מחול ומכון מופת

האריז גון | ספיר תרצה; (2010). אודות הזמן בכתב תנועה אשכולוכמן, הוצאת מישב.

Sapir, T., Al-Dor, N., (2007). Moving landscape – 12 Dances by Tirza Sapir. Israel: The Movement Notation Society.

Sapir, T., Reshef-Armony, S., ed. Eshkol, N. (2006). Birds – 9 Dances by Tirza Sapir. Israel: The Movement Notation Society.

Eshkol, N., Harries, J. (Eds.) (1997) Children’s Work, Israel: published by The Movement Notation Society. (Based on a tuition project carried out by Sapir, T.)

Sapir, T., ed. Eshkol, N. (1987) Hanukkah Notebook, 12 Dances by Tirza Sapir. Israel: published by The Movement Notation Society, for the Research Centre for Movement Notation, Tel Aviv University.

ספרים בהכנהבמסגרת המרכז לחקר כתבי תנועה ושפות מחול, מכללת סמינר הקיבוצים:

ספיר תרצה, שליט לילך. שתי וערב שיטת ספיר, תרגילי קואורדינציה ותנועה לשיפור יכולות קוגניטיביות, אצל הסובלים מלקויות למידה ומבעיות קשב וריכוז.

ספיר תרצה, קבוצת ריקודנטו. מראות ים ,אסופה של 10 ריקודים.

מאמרים

Sapir, T., Reshef-Armony S., Aldor, N., Ronen, T. Eshkol Wachman Movement Notation – Education through Dance Text, Dance Practice and Dance Performance. ETEN TIG 2006.

תנועות המסייעות לזיכרון בלימוד טעמי המקרא כגורם משפיע על סגנון שפת התנועה אצל יהודי תימן (בשיתוף עם נעמי בהטרצון וקרן בןזינו) בתוך מחול בישראל, גיליון 11, אוגוסט 1997 , עורך גיורא מנור).

הוראת כתבתנועה EW, מתוך מחשבות מחול (לקט מאמרים של מורים בהוצאת מכללת סמינר הקיבוצים).