נופים

2007

נופים הוא מחזור של שנים-עשר ריקודים (וריאציות) המבוססים כולם על הרצף הסיפרתי הבא

שלכת
מתוך המופע נופים
מאי 2007
תיאטרון גבעתיים
כוראוגרפיה: תרצה ספיר
ביצוע: שרון רשף-ארמוני, נירה על-דור